இஸ்லாத்துக்காக அனைத்தையும் துறந்தேன்.

விபரங்கள்

தமது வீடுகளையும், குடும்பங்களையும் பிரிந்து சென்ற ஆரம்ப கால முஸ்லிம்களின் தியாகம். எவ்வளவு பெரியது!

رأيك يهمنا