இஸ்லாமியப் பாடநெறி - தரம் - 1 - அகீதா , ஹதீஸ் , பிக்ஹ்

விபரங்கள்

ஸவூதி அரேபியா ரியாத் நகரில் இயங்கும் ரப்வா அழைப்பு நிலையத்தின் கல்விப்பிரிவால் கற்கைநெறிக்காக தொகுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்.
ஐந்து தவணைகளாக நடாத்தப்படும் இக்கற்கை நெறித்தொடரின் முதலாம் தரத்திற்கான 3 பாடங்கள் : அகீதா , ஹதீஸ் , பிக்ஹ்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப