அல்குர்ஆன் கலைக்களஞ்சியம்

அல்குர்ஆன் கலைக்களஞ்சியம்

விபரங்கள்

உலக மொழிகளில் அல்குர்ஆனின் நம்பகத் தன்மை வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்புகளையும், விளக்கங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள
https://quranenc.com/ta/browse/tamil_baqavi

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப