இறுதி பேருரை

விபரங்கள்

நபி அவர்கள் இறுதி ஹஜ்ஜில் மினா இன்னும் அரபா மைதானத்தில் ஆற்றிய உரைகளின் ஆதாரப்பூர்வமான தொகுப்பு.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப