குர்ஆன் தப்ஸீர் கஅபாவை அல்லாஹ் பாதுகாப்பான்

குர்ஆன் தப்ஸீர் கஅபாவை அல்லாஹ் பாதுகாப்பான்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வின் ஆலயமாகி கஅபவின் சிறப்பும். அதனை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தம் என அல்லாஹ் கூறுகிறான்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப