அல்குர்ஆன் கூறும் காரூனின் அழிவுச் சரித்திரம்

அல்குர்ஆன் கூறும் காரூனின் அழிவுச் சரித்திரம்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

"யார் இந்த காரூன்?
அவனுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த செல்வம்
அவன் பெருமையடித்த போது மக்கள் அவனுக்கு செய்த உபதேசம்.
சொத்துக்களை செலவளிக்காமல் சேமிப்பதன் விபரீதம்
சம்பாத்தியத்தின் போது அல்லாஹ்வின் கடமைகளை மறந்து விடலாகாது."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப