உஹுத் யுத்தம் உணர்த்தும் படிப்பினைகள்

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

"அல்குர்ஆனில் உஹுத் யுத்தம்
யுத்தத்தின் பின்னனி
யுத்தத்தின் சுருக்கம்
படிப்பினைகள் : கலந்துரையாடலின் அவசியம், நபியின் கட்டளைக்கு மாறு செய்வதன் விளைவு, நபியவர்கள் தாக்கப்படல், தோல்வியிலிருந்து எவ்வாறு படிப்பினை பெறுவது? சோதனைகளின் போதுதான் உண்மையாளன் கண்டறியப்படுகின்றான், பெண்கள் இளவயதினரின் யுத்த பங்களிப்பு"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப