ஓய்வு

ஓய்வு

விபரங்கள்

"அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடை ஓய்வு நேரத்தின் பெறுமதி
ஓய்வு நேரம் பற்றி மறுமையில் மனிதர்கள் விசாரிக்கப்படுவர்
நேர முகாமைத்துவத்தின் அவசியம்
ஓய்வு நேரங்களை அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுவதிலும், ஸுன்னத்தான வணக்கங்களிலும் பயன்படுத்தல்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப