09- இஸ்லாத்தின் சிறப்பம்சங்கள்- ஆதம் (அலை) படைக்கப்பட்டமையும், ஷைத்தானின் கதையும்

feedback