அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்தல்

விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி யூனுஸ் தப்ரிஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

ஒரு முஸ்லிம் சத்தியம் செய்வது எப்படி என்ற விளக்கம் குர்ஆன் சுன்னா அடிப்டையில்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது