ஈத் பெருநாளை கொண்டாடுவது எப்படி

ஈத் பெருநாளை கொண்டாடுவது எப்படி

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. ஈத்பெருநாளை கொண்டாடுவது எப்படி?
2. பெருநாளை கொண்டாடுவதில் கடை பிடிக்க வேண்டிய நடை முறைகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப