పుస్తకాలు

అంశాల సంఖ్య: 903

 • PDF

  ఎలా నిజమైన దైవవిశ్వాసం కలిగిన మహిళలు అత్యుత్తమ మహిళలుగా గుర్తింపు పొందారనే అద్భుత విషయాన్ని ఈ పుస్తకం స్పష్టం చేస్తున్నది. మనం దీని ద్వారా ఒక ముస్లింగా జీవించడంలోని శుభాలు మరియు అనుగ్రహాలను ముఖ్యంగా ఒక ముస్లిం మహిళ విషయంలో బాగా అర్థం చేసుకోగలం. ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకునే వైపు ఇది దారి చూపగలదు. ఇస్లాం ధర్మంలోని నియమనిబంధనలన్నీ వాస్తవానికి మానవ సమాజ కళ్యాణానికే అనే విషయం అర్థం చేసుకోవడంలో కలిగే అపోహలు, అపార్థాలను దూరం చేయగలదు. ఈ ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు మానవులను హానికరమైన అనేక చెడుల నుండి కాపాడి, సురక్షితంగా జీవించేలా సహాయపడతాయి.

 • PDF

  ఇది الإتباع وفقه السلف فيه అనే అరబీ పుస్తకం యొక్క ఇంగ్లీషు అనువాదం. దీని రచయిత గొప్ప ఇస్లామీయ పండితుడు షేక్ వసియుల్లాహ్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ అబ్బాస్ (అల్లాహ్ ఆయనను రక్షించుగాక మరియు ఇహపరలోకాలలో ఆయన స్థాయి ఉన్నత పరుచుగాక).

 • కపటుల లక్షణాలు ఇంగ్లీష్

  PDF

  అష్షంఖితి అనుబంధం (appendix) నుండి షేఖుల్ ఇస్లాం ఇబ్నె అల్ ఖయ్యిమ్ అల్ జౌజియ్యహ్ దీనిని తయారు చేసారు. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ గ్రంథంలో కపటుల కుతంత్రాలను స్పష్టంగా తెలిపినాడు. విశ్వాసులు కపటుల బారి పడకుండా తమను తాము కాపాడుకోవడానికి వారి కపట విశ్వాసాలు, వారి లక్షణాలు, వారి లక్ష్యాలను సవివరంగా పేర్కొన్నాడు. అల్లాహ్ సూరహ్ అల్ బఖరహ్ లో మానవజాతిని మూడు భాగాలలో విభజించినాడు: విశ్వాసులు, అవిశ్వాసులు మరియు కపటులు. విశ్వాసుల గురించి నాలుగు వచనాలలో, అవిశ్వాసుల గురించి రెండు వచనాలలో మరియు కపటుల గురించి పదమూడు వచనాలలో వివరించినాడు. దీని ద్వారా కపటులు ఇస్లాం ధర్మానికి ఎంత తీవ్రమైన హాని కలుగుజేయటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారో అర్థం అవుతున్నది. వారి ద్వారా జరిగే హాని చాలా తీవ్రమైంది ఎందుకంటే వారు ముస్లింల వలే ప్రవర్తిస్తూ, ఇస్లాం ధర్మానికి సహాయపడుతున్నట్లుగా మరియు సమర్ధిస్తున్నట్లుగా నటిస్తారు. వాస్తవానికి వారు ఇస్లాం ధర్మానికి బద్ధ శత్రువులు మరియు దానిని సర్వనాశనం చేసే అవకాశం కోసం కాచుకుని కూర్చుని ఉంటారు. లోలోపల ఇస్లామీయ సమాజంలో అరాచకత్వాన్ని మరియు అజ్ఞానాన్ని వ్యాపింపజేస్తూ ఉంటారు. వారు పాటిస్తున్నదే సరైన ఇస్లాం ధర్మమని అమాయకులను మోసగిస్తూ, దారి తప్పించటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు.

 • PDF

  ఈ పుస్తకంలో కుటుంబ వ్యవస్థకు ఇస్లాం ధర్మం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత చక్కగా వివరించబడింది. మొట్టమొదటి కుటుంబ పునాదులైన తల్లిదండ్రుల గురించి, వివాహం యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం గురించి, భార్యలను ప్రేమగా, చక్కగా చూడవలసిన బాధ్యత గురించి, ఇంట్లో శాంతిసుఖాలు నెలకొల్పడంలో వారి ముఖ్యపాత్ర గురించి, ఇంటిని శాంతినిలయంగా మార్చటంలో భార్యాభర్తల పాత్ర గురించి మరియు వారి పరస్పర హక్కులు మరియు బాధ్యతల గురించి, తల్లిదండ్రులపై సంతానానికి ఉన్న హక్కుల గురించి మరియు ఇతర బంధువులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించవలసిన అవసరం గురించి ఇక్కడ క్లుప్తంగా చర్చించబడింది.

 • DOC

  ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతాల గురించి అర్థం చేయుకోవటానికి ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు.

 • PDF

  అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అహసనుల్ బయాన్) నుండి సూరతుల్ ఫాతిహా అనువాదం మరియు వ్యాఖ్యానం.

 • PDF

  ఇస్లాం మరియు ముస్లింల గురించి అర్థం చేయుకోవటానికి ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు.

 • PDF

  అల్లాహ్ ఆజ్ఞతో ప్రవక్తలు చూపిన కొన్ని మహిమలు. చంద్రబింబం రెండుగా చీలిపోవడం, మక్కా నుండి జెరుసలెంకు మరియు అక్కడి నుండి స్వర్గాలకు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క అద్భుత ప్రయాణం. ఇంకా ఆయన చూపిన అనేక మహిమలు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినాయి.

 • PDF

  ఇది ఇస్లామీయ పండితులు ఇబ్నె తైమియ్యహ్ రచించిన సుప్రసిద్ధ కితాబుల్ ఈమాన్ అనే పుస్తకం యొక్క మొట్టమొదటి పూర్తి ఇంగ్లీషు అనువాదం. ఈమాన్ (దైవవిశ్వాసం) అనేది ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ఒక ప్రాథమిక సిద్ధాంతం. ఒక ముస్లిం జీవితం ఎలా ఉండాలో మరియు మొత్తం మీద ధర్మం యొక్క అసలు ప్రాతిపదిక ఏమిటో అది నిర్వచిస్తున్నది.

 • PDF

  శాశ్వత సుఖసంతోషాలు సర్వలోక సృష్టికర్తను విశ్వసించడంలో మరియు ఆయన చూపిన మార్గంలో జీవించడంలోనే ఉంటాయనేది ఇక్కడ స్పష్టం చేయబడుతున్నది. అంతేగానీ, మానవ నిర్మిత ప్రాపంచిక అంశాలలో శాశ్వత సంతోషం లభించదనీ, అది కొంతకాలానికే ఆవిరై పోతుందనే కఠోర సత్యం ఇక్కడ తెలుపబడుతున్నది.

 • PDF

  సత్యం మరియు దయాగుణం - ఇవి రెండూ సమాజ మరియు వ్యక్తిగత సుఖసంతోషాలకు చిహ్నాలు. అలాంటి సుఖసంతోషాలకు చిత్తశుద్ధి మరియు దయాగుణం అనేవి తాళం చెవులు. అయితే, అసత్యం పలకడం మరియు అసూయాద్వేషాలు పెంచుకోవడంతో దుఃఖం మరియు దౌర్భాగ్యం జత కట్టి ఉన్నాయి. ఇస్లాం ధర్మం మొదలైన తర్వాత సత్యం పలకని మరియు దయాగుణం చూపని ఏ వ్యక్తి పైనా అల్లాహ్ అనుగ్రహం చూపలేదు. అలాగే అసత్యం పలికే మరియు అసూయాద్వేషాలతో రగిలే వానితో ఎలాంటి పని తీసుకోలేదు. ఈ ప్రచురణలో అన్ని రకాల అసత్యాలు మరియు అసూయాద్వేషాలు చర్చించబడినాయి. అలాగే మన నిత్యజీవితంలో వాటికి సంబంధించిన ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు కూడా స్పష్టంగా తెలుపబడినాయి.

 • PDF

  ఇస్లాం గురించి 40 ముఖ్య ప్రశ్నలు

 • PDF

  పిల్లల కోసం దుఆలు అనే పుస్తకంలో పిల్లల కోసం ప్రత్యేకమైన దుఆలు ఉన్నాయి.

 • PDF

  ముస్లింలలో ఈమాన్ (దైవ విశ్వాసం) బలహీనపడటమనే విషయం సర్వసాధారణమై పోయింది. అనేక మంది ప్రజలు తమ మనస్సు బండరాయిలా మారిపోయిందని చెబుతుండడం వింటుంటాము - నా మనస్సంతా కఠినత్వంతో నిండిపోయినట్లు అనిపిస్తున్నది, ఆరాధనలలో సంతృప్తి కలగడం లేదు, నాలోని ఈమాన్ అడుగంటిపోయినట్టు అనిపిస్తున్నది, ఖుర్ఆన్ పఠనం నాలో చలనం తీసుకురావటం లేదు, చాలా తేలిగ్గా నేను పాపాలలో పడిపోతున్నాను. అనేక మంది ప్రజలలో మనకు ఇలాంటి ఆందోళన కనబడుతుంది. ఈ సమస్య ప్రతి వినాశానికి మరియు అనర్థానికి కారణం.

 • PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని ఆయిషా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసిన అనేక అసత్య పలుకులు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • PDF

  డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమ్రీ మదనీ గారు ఈ పుస్తకంలో పరస్పరం విభేదిస్తున్న అసత్య పలుకులతో, ప్రజలను అయోమయంలో పడవేసి, తప్పుడు దారి పట్టిస్తున్న ఖాదియానియత్ గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా క్షుణ్ణంగా చర్చించారు. సత్యం తెలుసుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా చదవ వలసిన మంచి రిసెర్చ్ పుస్తకమిది.

 • PDF

  ఈ పుస్తక ఆరంభంలో దీని రచయిత ఇలా పలికారు, "అమెరికాలోని ముస్లింలు ఉత్తమ స్థాయికి చేరుకునేందుకు ఇస్లాం గురించి లోతైన అవగాహన అవసరం. వారిలో అసాధారణమైన సామర్ధ్యం ఉంది. వారిలో తెలివితేటలు, శ్రమించడం మరియు ఇచ్చిన మాటపై నిలబడటం మొదలైన ఉత్తమ లక్షణాలు ఉన్నాయి. అయితే అవి కనుగొనబడని బంగారు మరియు వెండి గనుల మాదిరిగా బహిర్గతం కాలేదు."

 • ఇదియే ఇస్లాం ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఇది డాక్టర్ సాలెహి ఇబ్నె అబ్దుల్ అజీజ్ ఆలె షేఖ్ ఇచ్చిన ఒక ఉపన్యాసం. దైవవిశ్వాసం, ఆరాధన, చట్టం, పరిపాలనా వ్యవస్థ, నీతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థ, అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మరియు ఇతర విషయాలలో ఇస్లామీయ పద్ధతిని ఆయన వివరించారు.

 • PDF

  తఖ్లీద్ అనే పదం ఖలాదహ్ అనే మూలపదం నుండి వ్యుత్పన్నమైంది. భాషాపరంగా ఖలాదహ్ అంటే కుక్క మెడ చుట్టూ వేసే పట్టీ వంటి పట్టీని ధరించడం. తఖ్లీద్ అనే పదానికి ఇస్లామీయ అర్థం ఏమిటంటే సాక్ష్యాధారాలు తెలుసుకోకుండా ఉమ్మతులోని ఏదో ఒక ఇమాము అభిప్రాయాన్ని అనుసరించడం. కాబట్టి తఖ్లీద్ పాటించే వ్యక్తిని ముఖల్లిద్ అంటారు.

 • హదీథుల సంకలనం ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఈ చిరుపుస్తకంలో హదీథుల సంకలనం ఎలా జరిగిందనే విషయాన్ని షేఖ్ అబ్దుల్ గఫ్ఫార్ హస్సాన్ చక్కగా వివరించారు. హదీథులను భద్రపరచడం మరియు సంకలనం చేయడంలో తీసుకున్న వివిధ జాగ్రత్తలను ఆయన ఇక్కడ వివరించారు. ఉదాహరణకు - హదీథులు భద్రపరచిన పద్ధతి, హదీథులు సంకలనం చేయబడిన కాలం మరియు మొట్టమొదటి హదీథు గ్రంథం మొదలైనవి.

ఫీడ్ బ్యాక్