కేటగిరీలు

 • video-shot

  MP4

  ఈ ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కువగా ఆలోచించే అతి ముఖ్యమైన అంశంపై ప్రసంగించారు. దీనిలోని ప్రతి విషయం గురించి మనమందరమూ సరైన జ్ఞానం కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి. వివాహబంధంలోని శుభాలు మరియు ప్రయోజనాలు, దానిని ఆలస్యం చేయడం వలన కలిగే అనర్థాల గురించి ఆయన వివరించారు. చివరిగా ఆయన సమాజంపై చెడు ప్రభావం చూపుతున్న బాయ్ ఫ్రెండ్ మరియు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తప్పుడు సంబంధాల్ని గురించి చర్చించారు.

 • video-shot

  MP4

  కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది మానవజాతిపై సర్వలోక సృష్టికర్త, ప్రభువు అయిన అల్లాహ్ యొక్క అనేక అనుగ్రహాలలో ఒక గొప్ప అనుగ్రహం. ఒకవేళ అల్లాహ్ తలిస్తే, మనల్ని కామేచ్ఛలు లేకుండానే సృష్టించి ఉండేవాడు. కానీ ఆయన మనల్ని స్త్రీపురుష జంటలలో సృష్టించాడు. తద్వారా మనం ఒకరిలో మరొకరు సుఖాన్ని మరియు ప్రశాంతతను పొందుగలము. కుటుంబ వ్యవస్థ సమాజ నిర్మాణంలో ముఖ్యమైన ఇటుక రాయి వంటిది. అయితే ప్రతి అనుగ్రహంతో పాటు కొన్ని బాధ్యతలు, పరీక్షలు తప్పకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి జంట తమ వివాహ బంధాన్ని అత్యుత్తమంగా కొనసాగించేందుకు చిత్తశుద్ధితో శాయశక్తులా ప్రయత్నించాలి. ఈ ఖుత్బహ్ ప్రసంగాన్ని షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ముస్లిం దంపతుల పరస్పర హక్కులు మరియు బాధ్యతల కొరకు అంకితం చేసారు.

 • video-shot

  MP4

  సాఫల్యవంతమైన వివాహబంధం యొక్క తాళపుచెవులు అనే ఈ ఆసక్తికరమైన ఉపన్యాసాన్ని షేఖ్ అబూ హంజా ఇచ్చినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్