దీన్ షో ప్రాగ్రామ్ వెబ్సైటు - www.thedeenshow.com

వివరణ

ఇది ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ప్రామాణిక ఆధారాల నుండి ముస్లింలు మరియు ముస్లిమేతరుల కోసం సరైన సమాచారం అందించేదుకు ఏర్పడిన ఒక ముస్లిం ఫిల్మ్ కంపెనీ. ఇది ఏ వర్గానికి, ఉద్యమానికీ, గ్రూపుకు చెందదు. వీరు కఠినమైన పదాలతో తీవ్రవాదాన్ని మరియు ఇస్లాం పేరు మీద చేయబడే ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తారు. అలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొనే వారితో మరియు ఆలోచించేవారితో ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకోరు. వీరు అమెరికాలో నివసిస్తున్న అమెరికన్ ముస్లింలు. వీరు ఎలాంటి సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయక లేదా జాతీయవాద పక్షపాతం మరియు భ్రష్టత్వాలకు తావివ్వకుండా నిజమైన ఇస్లాం సందేశాన్ని బోధించడం మరియు పంచుకోవడంలో సంత్పప్తి చెందుతారు మరియు ప్రాధాన్యతనిస్తారు.

ఫీడ్ బ్యాక్