ఇస్లాం ధర్మంపై అపార్థాలు మరియు యదార్థాలు

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు ఇస్లాం ధర్మం గురించిన అపార్థాలు మరియు యదార్థాల గురించి వివరంగా చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి