Гузориши мухтасар:

Занони лахчабадаст: Муаллиф мегӯяд: Ин номае аст барои хонумони лахчабадаст.
Номае ба он духтарон ва занони некӯкор ва парҳезгор.
Суханест бо ононе, ки Худованд бо тоъатӣ худ бузургворашон дошта ва таъму лаззати муҳаббати Худро ба онон чашонидааст.
Ба наберагони Хадиҷа ва Фотима.... Хоҳарони Ҳафса ва Оиша.
Ин чанд сатр, эҳсосоте аст барои ононе, ки модарони муъминонро улгуи худ қарор додаанд.
Ононе, ки ҳадафашон хӯшнудии Парвардигори оламиён аст...
Ин васиятҳое аст барои он духтарони покдоман...
Ин нома барои он зани муъмин ва покдоман аст.
Ин нома, барои хонумоне, ки ба даст лахча доранд, ононе ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ ва олу асҳобаш бод) дар бораи онҳо фармуда буд:
"يأتي على الناس زمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر".
“Замоне фаро мерасад бар мардум, ки нигоҳдоштани дин ба монанди нигоҳ доштани оташ бар кафи даст аст”
Ин номае аст, барои он зани некӯкор ва парҳезгоре... ......
Ин суханоне аст бо занони лахчабадаст... то ононро бо достони дигар заноне, ки пеш аз онон ба роҳи биҳишт пой гузоштаанд ошно созам.

Назари ту бароямон муҳим аст