อัลอิหฺสาน (การกระทำความดีระดับสูงสุด)

คำอธิบาย

ความหมายของอัล-อิหฺสาน ระดับขั้นของอิสลาม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก