ศาสนฑูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม คือความเมตตาสู่สรรพสิ่งทั้งปวง

ส่งฟีดแบ็ก