คำอธิบาย

อธิบายระดับชั้นของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ ของท่านเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

ส่งฟีดแบ็ก