การอาบน้ำละหมาด (วุฎูอ์)

คำอธิบาย

การอาบน้ำละหมาด จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุัหัมมัด อัต-ตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก