ตะยัมมุม การใช้ดินฝุ่นแทนน้ำ

คำอธิบาย

หุก่ม และวิธีการทำตะยัมมุม หรือการใช้ดินฝุ่นแทนน้ำ ในการยกหะดัษ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก