เลือดประจำเดือน และเลือดหลังคลอดบุตร

คำอธิบาย

ว่าด้วยหุก่ม(บทบัญญัติ)ต่างๆ เกี่ยวกับเลือดประจำเดือน และเลือดหลังคลอดบุตร จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก