มีกอต (เวลาและสถานที่เริ่มในการทำหัจญ์)

คำอธิบาย

ประกอบด้วย .. ความหมายของมีกอต วิทยปัญญาของการกำหนดมีกอตต่างๆ ประเภทของมีกอต วิธีการเริ่มครองอิหฺรอมสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในอาณาเขตมีกอตทั้งห้า หุก่มการล้ำเขตมีกอตโดยที่ยังไม่ได้เนียตครองอิหฺรอม วิธีการเนียตครองอิหฺรอมบนเครื่องบิน ..

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

วิทยปัญญาของการกำหนดมีกอตต่างๆ
ประเภทของมีกอต
วิธีการเริ่มครองอิหฺรอมสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในอาณาเขตมีกอตทั้งห้า
หุก่มการล้ำเขตมีกอตโดยที่ยังไม่ได้เนียตครองอิหฺรอม
วิธีการเนียตครองอิหฺรอมบนเครื่องบิน

ส่งฟีดแบ็ก