ความหมายและหุก่มการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย .. ความหมายอุมเราะฮฺ หุก่มอุมเราะฮฺ รุก่นต่างๆของพิธีอุมเราะฮฺ สิ่งที่เป็นวาญิบในพิธีอุมเราะฮฺ เงื่อนไขที่ทำให้การเฏาะวาฟถูกต้อง .. จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิีรีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

หุก่มอุมเราะฮฺ
รุก่นต่างๆของพิธีอุมเราะฮฺ
สิ่งที่เป็นวาญิบในพิธีอุมเราะฮฺ
เงื่อนไขที่ทำให้การเฏาะวาฟถูกต้อง

ส่งฟีดแบ็ก