ความหมายและหุก่มการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย .. ความหมายอุมเราะฮฺ หุก่มอุมเราะฮฺ รุก่นต่างๆของพิธีอุมเราะฮฺ สิ่งที่เป็นวาญิบในพิธีอุมเราะฮฺ เงื่อนไขที่ทำให้การเฏาะวาฟถูกต้อง .. จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิีรีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ความหมายและหุก่มของการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ

  معنى العمرة وحكمها

  แปลโดย: อัสรัน   นิยมเดชา

  ترجمة: عصران نيئيوم ديشا

  ตรวจทาน: อุษมาน อิดรีส

  مراجعة: عثمان إدريس

  จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์

  المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي


  ความหมายและหุก่มการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ

  อุมเราะฮฺ คือ การทำอิบาดะฮฺด้วยการเฏาะวาฟรอบบัยติลลาฮฺ การสะแอระหว่างเขาเศาะฟา-มัรฺวะฮฺ และตัดหรือโกนผม

  หุก่มอุมเราะฮฺ

              อุมเราะฮฺ ถือเป็นสิ่งวาญิบที่จำเป็นต้องกระทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ส่งเสริมให้กระทำในช่วงเวลาใดของปีก็ได้ และในช่วงเดือนหัจญ์ถือว่าประเสริฐกว่าช่วงอื่นๆ ส่วนอุมเราะฮฺในเดือนรอมฎอนนั้นมีผลบุญเทียบเท่าการประกอบพิธีหัจญ์

              ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺ 4 ครั้ง ทั้งหมดเป็นการประกอบในเดือนหัจญ์ นั่นคือ อุมเราะฮฺอัล-หุดัยบิยะฮฺ อุมเราะฮฺอัล-เกาะฎออ์ (ชดใช้) อุมเราะฮฺอัล-ญะอัรฺรอนะฮฺ และอุมเราะฮฺพร้อมกับหัจญ์ ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นในเดือนซุลเกาะอฺดะฮฺ

  รุก่นต่างๆของพิธีอุมเราะฮฺ

              1.การเนียตครองอิหฺรอม

              2.การเฏาะวาฟ

              3.การสะแอ

  สิ่งที่เป็นวาญิบในพิธีอุมเราะฮฺ

              1.การเนียตครองอิหฺรอมจากมีกอต 

              2.การตัดหรือโกนผม

              ซึ่งผู้ใดละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากที่กล่าวมา โดยที่เขามีความรู้เกี่ยวกับหุก่มของการกระทำนั้น ถือว่าเป็นบาป แต่ไม่ต้องจ่ายดัมแต่อย่างใด และพิธีอุมเราะฮฺของเขาก็ถือว่าใช้ได้

  เงื่อนไขที่ทำให้การเฏาะวาฟถูกต้อง

              1.การเนียต

              2.ปราศจากหะดัษใหญ่

              3.การปกปิดเอาเราะฮฺ

              4.เฏาะวาฟ 7 รอบ

              5.เริ่มทำการเฏาะวาฟจากหะญัรฺอัสวัด (หินดำ) และสิ้นสุดลง ณ จุดเดิม

              6.เฏาะวาฟรอบบัยติลลาฮฺทั้งหลัง

              7.เฏาะวาฟโดยให้กะอฺบะฮฺอยู่ทางซ้ายมือ

              8.ต้องมีความต่อเนื่องระหว่างแต่ละรอบ เว้นแต่จะมีความจำเป็น