ลักษณะการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย ... ลักษณะการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ หุก่มการจูบหะญัรฺอัสวัด ความประเสริฐของการเฏาะวาฟรอบบัยติลลาฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก