ฟิดยะฮฺ (การชดใช้จากการละเมิดข้อห้าม)

คำอธิบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับฟิดยะฮฺ หรือการชดใช้อันเนื่องจากการละเมิดข้อห้ามในหัจญ์และอุมเราะฮฺ ประกอบด้วย ข้อห้ามสำหรับผู้ครองอิหฺรอมนั้นหากพิจารณาในส่วนของฟิดยะฮฺ ฟิดยะฮฺผู้มีเหตุจำเป็น หุก่มของผู้ที่กระทำสิ่งต้องห้ามในหัจญ์หรืออุมเราะฮฺ ฟิดยะฮฺของการฆ่าสัตว์บก ฟิดยะฮฺสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างยังประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮฺไม่เสร็จสิ้น หุก่มการตัดโค่นต้นไม้และล่าสัตว์ในเขตหะร็อม
เขตหะร็อมมะดีนะฮฺ หุก่มของผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามมากกว่าหนึ่งครั้ง ผู้ที่จำเป็นต้องเชือดฮัดย์ หุก่มของสัตว์บกที่มีปศุสัตว์ตัวเทียบกับที่ไม่มีตัวเทียบ ประเภทของดัมในพิธีหัจญ์ หุก่มการขนย้ายเนื้อออกนอกเขตหะร็อม

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ข้อห้ามสำหรับผู้ครองอิหฺรอมนั้นหากพิจารณาในส่วนของฟิดยะฮฺ

ฟิดยะฮฺผู้มีเหตุจำเป็น

หุก่มของผู้ที่กระทำสิ่งต้องห้ามในหัจญ์หรืออุมเราะฮฺ

ฟิดยะฮฺของการฆ่าสัตว์บก

ฟิดยะฮฺสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างยังประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮฺไม่เสร็จสิ้น

หุก่มการตัดโค่นต้นไม้และล่าสัตว์ในเขตหะร็อม

เขตหะร็อมมะดีนะฮฺ

หุก่มของผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามมากกว่าหนึ่งครั้ง

ผู้ที่จำเป็นต้องเชือดฮัดย์(สัตว์เชือดสำหรับหัจญ์ประเภทตะมัตตุอฺและกิรอน)

หุก่มของสัตว์บกที่มีปศุสัตว์ตัวเทียบกับที่ไม่มีตัวเทียบ

ประเภทของดัม(สัตว์เชือดต่างๆ ทั้งหมด)ในพิธีหัจญ์

หุก่มการขนย้ายเนื้อออกนอกเขตหะร็อม

 

ส่งฟีดแบ็ก