บัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

ขั้นตอนการปฏิบัติในวันนะหฺร์ (วันอีด) หุก่มการเลื่อนเวลาขว้างเสาหิน เขตตำบลมินา เขตมุซดะลิฟะฮฺ กำหนดเวลาการขว้างเสาหินในวันตัชรีก หุก่มการเลื่อนกำหนดการเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ หุก่มหัจญ์ของผู้ที่มีอุปสรรคขวางกั้นทำให้ไม่สามารถเข้าสู่มุซดะลิฟะฮได้ หุก่มการขว้างในตอนกลางคืน หุก่มการเฏาะวาฟของสตรีผู้มีประจำเดือน หุก่มการให้ผู้อื่นขว้างแทน หุก่มการเข้าไปข้างในกะอฺบะฮฺ หกสถานที่สำหรับการขอดุอาอ์ในพิธีหัจญ์ การเคลื่อนตัวของผู้ประกอบพิธีหัจญ์มีอยู่ 3 ครั้ง ลักษณะการค้างแรม ณ สถานที่สำหรับประกอบพิธีหัจญ์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ขั้นตอนการปฏิบัติในวันนะหฺร์ (วันอีด)

หุก่มการเลื่อนเวลาขว้างเสาหิน

เขตตำบลมินา

เขตมุซดะลิฟะฮฺ

กำหนดเวลาการขว้างเสาหินในวันตัชรีก

หุก่มการเลื่อนกำหนดการเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ

หุก่มหัจญ์ของผู้ที่มีอุปสรรคขวางกั้นทำให้ไม่สามารถเข้าสู่มุซดะลิฟะฮได้

หุก่มการขว้างในตอนกลางคืน

หุก่มการเฏาะวาฟของสตรีผู้มีประจำเดือน

หุก่มการให้ผู้อื่นขว้างแทน

หุก่มการเข้าไปข้างในกะอฺบะฮฺ

หกสถานที่สำหรับการขอดุอาอ์ในพิธีหัจญ์

การเคลื่อนตัวของผู้ประกอบพิธีหัจญ์มีอยู่ 3 ครั้ง

ลักษณะการค้างแรม ณ สถานที่สำหรับประกอบพิธีหัจญ์

ส่งฟีดแบ็ก