เหตุผลในการสร้างมนุษย์

คำอธิบาย

บทความอธิบายเหตุผลในการสร้างมนุษย์ในทัศนะอิสลาม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนเเละบทบาทที่มนุษย์ต้องก้าวผ่าน หัวใจที่เปี่ยมสุขอย่างเเท้จริง การเข้าใจดุนยาหรือโลกปัจจุบันกับอาคิเราะฮฺหรือโลกหน้า คุณค่าของดุนยาเมื่อเปรียบเทียบกับอาคิเราะฮฺ พื้นฐานของความสุขและความทุกข์ ผู้ที่ละทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาจะถูกทดสอบด้วยกับสิ่งที่เป็นอันตราย

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เหตุผลในการสร้างมนุษย์

ขั้นตอนเเละบทบาทที่มนุษย์ต้องก้าวผ่าน

หัวใจที่เปี่ยมสุขอย่างเเท้จริง

การเข้าใจดุนยาเเละอาคิเราะห์

คุณค่าของดุนยาเมื่อเปรียบเทียบกับอาคิเราะฮ

พื้นฐานของความสุขและความทุกข์

ผู้ที่ละทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาจะถูกทดสอบด้วยกับสิ่งที่เป็นอันตราย

ส่งฟีดแบ็ก