ความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม

คำอธิบาย

อธิบายหลักฐานจากอัลกุรอานที่ระบุถึงความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม อันเป็นศาสนาแห่งพระเจ้าสำหรับมวลมนุษยชาติ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว สถานที่และเวลา

ส่งฟีดแบ็ก