อัล-คิยารฺ สิทธิในการตัดสินใจซื้อขาย

คำอธิบาย

บทว่าด้วยสิทธิในการตัดสินใจซื้อขาย ประกอบด้วย วิทยปัญญาในการบัญญัติสิทธิในการตัดสินใจของผู้ซื้อและผู้ขาย ประเภทของสิทธิในการตัดสินใจ ผลร้ายและอันตรายของการฉ้อโกง การล้มเลิกข้อตกลง จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

วิทยปัญญาในการบัญญัติสิทธิในการตัดสินใจของผู้ซื้อและผู้ขาย

ประเภทของสิทธิในการตัดสินใจ

ผลร้ายและอันตรายของการฉ้อโกง   

การล้มเลิกข้อตกลง

ส่งฟีดแบ็ก