อัล-ก็อรฎ์ การกู้ยืม

คำอธิบาย

อธิบายเคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการกู้ยืม ความประเสริฐของการกู้ยืม การลดหนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการชำระล่วงหน้า ความประเสริฐของการผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ที่ขัดสนและการยกหนี้ให้ ลูกหนี้มีสี่ประเภท โทษของผู้ที่กู้ยืมโดยมีเจตนาที่จะไม่ใช้คืน จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการกู้ยืม

ความประเสริฐของการกู้ยืม

การลดหนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการชำระล่วงหน้า

ความประเสริฐของการผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ที่ขัดสนและการยกหนี้ให้

ลูกหนี้มีสี่ประเภทดังนี้

โทษของผู้ที่กู้ยืมโดยมีเจตนาที่จะไม่ใช้คืน

ส่งฟีดแบ็ก