อัร-เราะฮฺนุ การจำนำจำนอง

คำอธิบาย

อธิบาย ความหมายของ อัร-เราะฮฺนุ หรือการจำนำจำนอง เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการจำนำจำนอง ใครคือผู้ที่มีหน้าที่ออกค่าดูแลรักษาของทรัพย์สินที่จำนำไว้ หุก่มการขายทรัพย์สินที่จำนำไว้ จากหนัังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ความหมายของ อัร-เราะฮฺนุ

เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการจำนำจำนอง

ใครคือผู้ที่มีหน้าที่ออกค่าดูแลรักษาของทรัพย์สินที่จำนำไว้

หุก่มการขายทรัพย์สินที่จำนำไว้

ส่งฟีดแบ็ก