อัฎ-เฎาะมาน และ อัล-กะฟาละฮฺ การรับชดใช้แทนและการค้ำประกัน

คำอธิบาย

อธิบาย ความหมายของ อัฎ-เฎาะมาน หุก่มของการรับชดใช้แทน เงื่อนไขที่จะทำให้การรับชดใช้แทนเป็นผล ผลของการรับชดใช้แทน การสิ้นสุดภาระชดใช้ ความหมายของ อัล-กะฟาละฮฺ (การค้ำประกัน) เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการค้ำประกัน หุก่มของอัลกะฟาละฮฺ เมื่อใดที่ถือผู้ประกันพ้นภาระ หุก่มการเดินทางของผู้ที่ติดหนี้ เครดิตที่ออกให้โดยธนาคาร จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก