อัล-วะกาละฮฺ การมอบอำนาจ

คำอธิบาย

อธิบายความหมายและเคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการมอบอำนาจ หุก่มการมอบอำนาจ กรณีต่างๆ ที่อนุญาตให้ทำการมอบอำนาจได้ ลักษณะของวะกาละฮฺ หุก่มการมอบอำนาจอีกทอดหนึ่งของผู้รับมอบอำนาจ การมอบอำนาจจะเป็นโมฆะด้วยสาเหตุใดบ้าง วิธีการมอบอำนาจ หุก่มการเสนอตัวเพื่อรับมอบอำนาจ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการมอบอำนาจ

หุก่มการมอบอำนาจ

กรณีที่อนุญาตให้มีการมอบอำนาจได้

กรณีต่างๆ ที่อนุญาตให้ทำการมอบอำนาจได้

ลักษณะของวะกาละฮฺ

หุก่มการมอบอำนาจอีกทอดหนึ่งของผู้รับมอบอำนาจ

การมอบอำนาจจะเป็นโมฆะด้วยสาเหตุต่อไปนี้

วิธีการมอบอำนาจ

หุก่มการเสนอตัวเพื่อรับมอบอำนาจ

ส่งฟีดแบ็ก