อัช-ชะริกะฮฺ การลงหุ้นส่วน

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของอัช-ชะริกะฮฺ การลงหุ้นส่วน เหตุผลของการบัญญัติการลงหุ้นส่วน หุก่มของการลงหุ้นส่วน ประเภทของการหุ้นส่วน ประโยชน์ของการหุ้นส่วน หุก่มการใช้ชื่อบุคคลในธุรกิจการค้า จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก