อัล-อาริยะฮฺ การยืมใช้

คำอธิบาย

อธิบายความหมายและเคล็ดลับในการบัญญัติของการยืมใช้ หุก่มของการให้ยืมใช้
เงื่อนไขของการให้ยืมใช้ที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ยืมใช้ การดูแลรักษาของที่ให้ ยืมใช้ การชดใช้สิ่งที่ขอยืมใช้ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก