กลุ่มคนประเภทต่างๆ ที่ถูกลงโทษในนรก

คำอธิบาย

อธิบายประเภทของชาวนรก อาิทิ ผู้ปฏิเสธศรัทธา) และมุนาฟิก (ผู้กลับกลอกหรือสับปลับ) ผู้ที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์(ที่ชีวิตของเขาได้รับการคุ้มครอง)โดยตั้งใจ ผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศหรือผิดประเวณี ผู้ที่เกี่ยวพันกับดอกเบี้ย ผู้ที่ปั้นหรือประดิษฐ์รูปภาพสิ่งมีชีวิต ผู้ที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าโดยอธรรม บรรดาผู้ที่โกหก นินทาว่าร้าย และตำหนิผู้อื่น บรรดาผู้ที่ปกปิดในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมา และการพิพาทโต้แย้งกันระหว่างชาวนรก จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

- เืนื้อหา -

> > > >

1. บรรดากุฟฟาร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) และมุนาฟิก (ผู้กลับกลอกหรือสับปลับ)

2. ผู้ที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์(ที่ชีวิตของเขาได้รับการคุ้มครอง)โดยตั้งใจ

3. ผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศหรือผิดประเวณี

4. ผู้ที่เกี่ยวพันกับดอกเบี้ย

5. ผู้ที่ปั้นหรือประดิษฐ์รูปภาพสิ่งมีชีวิต

6. ผู้ที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าโดยอธรรม

7. บรรดาผู้ที่โกหก นินทาว่าร้าย และตำหนิผู้อื่น

8. บรรดาผู้ที่ปกปิดในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมา

การพิพาทโต้แย้งกันระหว่างชาวนรก

ชาวนรกจะวิงวอนร้องขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาให้ได้เห็นผู้ที่ทำให้พวกเขาหลงผิด และขอให้เพิ่มทวีการลงโทษทัณฑ์แก่พวกเขาเหล่านั้น

คำแถลงการณ์ของอิบลีสต่อบรรดาชาวนรก

นรกร้องขอผู้ที่ถูกลงโทษเพิ่ม

 

ส่งฟีดแบ็ก