คำอธิบาย

อธิบายประเภทของการวางเงื่อนไขในการแต่งงาน ซึ่งมีทั้งเงื่อนไขที่ถูกต้องและเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้อง โดยแบ่งออกเป็นอีกสองประเภทคือ เงื่อนไขที่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ และเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่ใด้ทำให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก