คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดว่าด้วยการกระด้างกระเดื่องของสามีภรรยาและการแก้ไข ลักษณะการเยียวยาภรรยาที่มีการกระด้างกระเดื่อง ตามบทบัญญัติอิสลาม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก