การกระด้างกระเดื่องและการแก้ไข

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดว่าด้วยการกระด้างกระเดื่องของสามีภรรยาและการแก้ไข ลักษณะการเยียวยาภรรยาที่มีการกระด้างกระเดื่อง ตามบทบัญญัติอิสลาม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  การกระด้างกระเดื่องของสามีภรรยาและการแก้ไข

  ﴿النشوز وعلاجه﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ริซัลย์ สะอะ

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

  2009 - 1430

  ﴿النشوز وعلاجه﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: ريزال أحمد

  مراجعة: صافي عثمان

  مصدر : مختصر الفقه الإسلامي

  2009 - 1430

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  การกระด้างกระเดื่องของสามีภรรยาและการแก้ไข

  อัน-นุชูษฺ หมายถึง การกระด้างกระเดื่อง การที่ภรรยาทรยศต่อสามีโดยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของนาง

  โดยปกติแล้วจิตใจนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยให้มีนิสัยไม่ชอบทำหน้าที่ของตน แต่ชอบที่จะได้รับสิทธิที่ตนควรได้ และสิ่งที่จะทำให้การไกล่เกลี่ยง่ายขึ้นนั้นก็คือต้องกำจัดนิสัยที่เสียนี้ออก และให้ความรู้สึกตรงกันข้ามเข้ามาอยู่แทนที่ นั่นการมีใจกว้างที่จะทำหน้าที่ของตนแก่ผู้อื่น และพอใจกับสิทธิจำนวนหนึ่งที่ตนควรได้รับ ด้วยสิ่งเหล่านั้นเองจะทำให้ทุกๆ อย่างดีขึ้น

  ลักษณะการเยียวยาภรรยาที่มีการกระด้างกระเดื่อง

  1. เมื่อเห็นว่าภรรยามีท่าทีกระด้างกระเดื่อง เช่นไม่ตอบรับเมื่อสามีชวนหลับนอน หรือบ่ายเบี่ยงเมื่อสามีต้องการมีความสุขกับนาง หรือตอบรับด้วยความเบื่อและไม่เต็มใจ ก็ขอให้สามีอบรมสั่งสอนภรรยาและกล่าวตักเตือนให้ยำเกรงอัลลอฺฮ และลงโทษสั่งสอนเธอเพียงด้วยสิ่งเบาๆ และง่ายๆ ก่อน แต่ถ้าเธอยังคงกระด้างกระเดื่องต่อไปอีก ให้สามีแยกตัว(ไม่ร่วมหลับนอน)และไม่คุยกับเธอเป็นเวลาสามวัน

  หากยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นให้สามีตีเธอได้ แต่ต้องไม่รุนแรงและไม่เป็นแผลจำนวนสิบทีหรือน้อยกว่า แต่ต้องไม่ตีที่หน้า ไม่เหยียดหยามเธอ หากได้ผลด้วยวิธีการดังกล่าวและภรรยากลับมาเหมือนเดิม ก็ต้องละทิ้งจากการต่อว่านางต่อสิ่งที่ผ่านมา

  อัลลอฮฺตรัสว่า

  (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [النساء/ 34].

  ความว่า “บรรดาชายนั้น คือผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง เนื่องด้วยการที่อัลลอฮฺได้ทรงให้บางคนของพวกเขาประเสริฐกว่าอีกบางคน และด้วยการที่พวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา บรรดากุลสตรีนั้นคือ ผู้จงรักภักดี ผู้รักษาในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อลับหลังสามีเนื่องด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักษาไว้ และบรรดาหญิงที่พวกเจ้าหวั่นเกรงในความดื้อดึงของนางนั้น ก็จงกล่าวตักเตือนนาง และทอดทิ้งนางไว้ตามลำพังตรงที่นอน และจงตีนาง แต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าแล้ว ก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องนาง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง" (อัน-นิสาอ์ 34)

  2. เมื่อสองสามีภรรยามาร้องเรียนว่า อีกฝ่ายได้ก่อความไม่ยุติธรรมแก่เขา และภรรยายังคงยืนกรานบนความกระด้างกระเดื่อง ยกตนเอง และอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุข จนยากที่จะปรองดองกันได้ ก็ให้แต่งตั้งคณะผู้ตัดสินจากทางฝ่ายภรรยาและทางฝ่ายสามี ให้ทั้งสองพยายามหาทางออกเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับสองสามีภรรยานี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรองดองกันหรือแยกทางกัน และไม่ว่าต้องเสียชดใช้หรือไม่เสียค่าชดใช้

  3. หากคณะผู้ตัดสินทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน หรือไม่สามารถหาได้ และไม่สามารถไกล่เกลี่ยสองสามีภรรยาให้ปรองดองกัน ก็ให้กอฎีเป็นผู้ตัดสินกรณีของทั้งสอง สั่งยกเลิกการเป็นคู่ครองของทั้งสองด้วยการบังคับให้เสียค่าชดใช้หรือไม่ก็ได้ ด้วยการพิจารณาตามหลักบัญญัติทางศาสนา อัลลอฮฺตรัสว่า

  (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [النساء/35].

  ความว่า "และถ้าหากพวกท่านกลัวว่าจะเกิดความแตกแยกระหว่างคู่สามีภรรยา ให้พวกท่านส่ง หะกัม (ผู้ตัดสิน)คนหนึ่งมาจากครอบครัวสามี และผู้ตัดสินไกล่เกลี่ยอีกคนมาจากครอบครัวภรรยา ถ้าหากทั้งสองมีเจตนาปรารถนาให้มีการประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันแล้วไซร้ อัลลอฮฺจะทรงให้ความสำเร็จระหว่างทั้งสอง แน่แท้อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงรู้อย่างถี่ถ้วน" (อัน-นิสาอ์ 35)

  4. ถ้าหากภรรยามีความรู้สึกว่าสามีรังเกียจหรือไม่ให้ความสนใจต่อนาง และนางกลัวว่าสามีจะทอดทิ้ง นางสามารถที่จะยินยอมไม่รับสิทธิของนางทั้งหมดหรือบางส่วนจากสามีได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมหลับนอน ค่าเลี้ยงดู เสื้อผ้า หรืออื่นๆ สำหรับสามีก็สามารถที่จะรับข้อเสนอเหล่านั้นจากภรรยาได้ ถือเป็นการดีกว่าการแยกกันหรือการทะเลาะและขึ้นเสียงกันทุกวัน อัลลอฮฺตรัสว่า

  (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [النساء/128].

  ความว่า “ถ้าหากภรรยาคนใดกลัวว่าสามีจะกระด้างกระเดื่อง หรือไม่สนใจไยดี ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่ทั้งสองที่จะตกลงประนีประนอมกันด้วยข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง และการประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งดีกว่า และจิตใจคนนั้นถูกให้มีความตระหนี่มาด้วย และหากพวกเจ้ากระทำดี และมีความยำเกรงแล้ว แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน" (อัน-นิสาอ์ 128)