อัล-วะศียะฮฺ (การสั่งเสียหรือการทำพินัยกรรม)

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของวะศียะฮฺ วิทยปัญญา(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการสั่งเสีย หุก่มของอัล-วะศียะฮฺ จำนวนของมรดกที่อนุญาตให้สั่งเสีย เงื่อนไขของผู้รับวะศียะฮฺในการจัดการทรัพย์สิน ลักษณะของการวะศียะฮฺ บุคคลที่ถือว่าการวะศียะฮฺของเขาใช้ได้ ผู้ที่สามารถรับวะศียะฮฺได้อย่างถูกต้อง แนวทางการให้วะศิยะฮฺ หุก่มการเปลี่ยนแปลงวะศิยะฮฺ ฯลฯ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

วิทยปัญญา(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการสั่งเสีย

หุก่มของอัล-วะศียะฮฺ

จำนวนของมรดกที่อนุญาตให้สั่งเสีย

เงื่อนไขของผู้รับวะศียะฮฺในการจัดการทรัพย์สิน

ลักษณะของการวะศียะฮฺ

บุคคลที่ถือว่าการวะศียะฮฺของเขาใช้ได้

ผู้ที่สามารถรับวะศียะฮฺได้อย่างถูกต้อง

แนวทางการให้วะศิยะฮฺ

หุก่มการเปลี่ยนแปลงวะศิยะฮฺ

หุก่มการวะศิยะฮฺให้แก่ฝ่ายที่ทำสิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนา

ช่วงเวลาที่มีผลต่อการวะศิยะฮฺ

หุก่มการดำเนินการวะศิยะฮฺ

เวลาการรับมอบวะศิยะฮฺ

ตัวบทการวะศิยะฮฺ

วะศิยะฮฺจะเป็นโมฆะด้วยสิ่งต่อไปนี้

ส่งฟีดแบ็ก