อัล-ฆ็อสบฺ (การละเมิดต่อทรัพย์สินผู้อื่น)

คำอธิบาย

อธิบายความหมาย อัล-ฆ็อสบฺ ประเภทของการอธรรม หุก่มของอัล-ฆ็อสบฺ หุก่มการใช้ผืนดินที่ยึดมา หุก่มการคืนสิ่งที่ยึดมา หุก่มการเปลี่ยนสิ่งที่ยึดมา หุก่มการคละเคล้าสิ่งที่ยึดมากับสิ่งอื่น หุก่มการใช้ของที่ยึดโดยผู้ที่ยึดมา ฯลฯ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ประเภทของการอธรรม

หุก่มของอัล-ฆ็อสบฺ

หุก่มการใช้ผืนดินที่ยึดมา

หุก่มการคืนสิ่งที่ยึดมา

หุก่มการเปลี่ยนสิ่งที่ยึดมา

หุก่มการคละเคล้าสิ่งที่ยึดมากับสิ่งอื่น

หุก่มการใช้ของที่ยึดโดยผู้ที่ยึดมา

จะยึดคำพูดใครในกรณีกำหนดค่าเสียหาย

หุก่มการทำให้การครอบครองของผู้อื่นหมดไป

หุก่มสิ่งที่ถูกทำลายโดยสัตว์เลี้ยง

หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนของที่ยึดมา

หุก่มทรัพย์สินที่หะรอม

หุก่มการทำลายทรัพย์สินที่หะรอม

หุก่มสิ่งที่โดนไฟไหม้

หุก่มของสัตว์เลี้ยงที่ตายบนท้องถนน

หุก่มของทรัพย์สินที่ยึดมา

ส่งฟีดแบ็ก