คำอธิบาย

อยากให้มุสลิมเข้ามาศึกษาหลักการศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง จากคัมภีร์อัลกุรอาน และฮะดิษ ที่แปลความหมายภาษาไทย ซึ่งมีให้อ่านกันแล้ว เพราะถ้าได้ทราบหลักการอย่างแท้จริงแล้ว คิดว่าเราจะไม่มีปัญหากับคนรอบข้าง และจะทำให้คนอื่นเข้าใจในศาสนาอิสลามด้วย

ส่งฟีดแบ็ก