สัมภาษณ์มุสลิมใหม่ สุไรยา (พัสทร) ชาญชาติ

คำอธิบาย

ถ้าสุไรยาได้เกิดมาในครอบครัวมุสลิม คงจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ค่ะ แต่ก็แค่คิดทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วค่ะ เลยอยากให้มุสลิมตั้งแต่เกิด ที่เขามีโอกาสได้เกิดมาในครอบครัวมุสลิมปฏิบัติตนให้ดีและถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนต่างศาสนิก และกับมุสลิมใหม่ด้วยค่ะ

ส่งฟีดแบ็ก