ลักษณะสรวงสวรรค์ - 1

คำอธิบาย

รวมหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษว่าด้วยสวรรค์ อาิิทิ ชื่อของสรวงสวรรค์ ที่ตั้งของสรวงสวรรค์ ชื่อประตูต่าง ๆ ของสรวงสวรรค์ ความกว้างของประตูสวรรค์ จำนวนประตูทางเข้าของสรวงสวรรค์ ประตูสรวงสวรรค์เปิดอ้าต้อนรับชาวสวรรค์ เวลาเปิดประตูสวรรค์ในปัจจุบัน จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

 

- เนื้อหา -

 

ชื่อของสรวงสวรรค์

ที่ตั้งของสรวงสวรรค์

ชื่อประตูต่าง ๆ ของสรวงสวรรค์

ความกว้างของประตูสวรรค์

จำนวนประตูทางเข้าของสรวงสวรรค์

ประตูสรวงสวรรค์เปิดอ้าต้อนรับชาวสวรรค์

เวลาเปิดประตูสวรรค์ในปัจจุบัน

บุคคลแรกที่จะได้เข้าสวรรค์

ประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสวรรค์

คนกลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์

อายุของชาวสวรรค์

ลักษณะใบหน้าของชาวสวรรค์

การต้อนรับชาวสวรรค์

ผู้ที่ได้เข้าสรวงสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวน หรือลงโทษ

ลักษณะพื้นดินและสิ่งปลูกสร้างในสรวงสวรรค์

ส่งฟีดแบ็ก