บทซิกิรยามเช้าและยามเย็น

คำอธิบาย

บทซิกิรยามเช้าและยามเย็น ตามแนวทางที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชาติของท่าน อันเป็นซุนนะฮฺที่มุสลิมควรยึดใช้และปฏิบัติเป็นกิจวัตรในแต่ละวัน บทซิกิรแต่ละบทมีคุณค่าและความประเสริฐที่หลากหลาย ใช้ทั้งเพื่อเป็นการวิงวอนขอความจำเริญ ความปลอดภัย ความคุ้มครอง และอื่นๆ จากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก