บทซิกิรทั่วไป

คำอธิบาย

กล่าวถึงความประเสริฐของการตัสบีหฺ ตะฮฺลีล ตะห์มีด ตักบีร อิสติฆฟาร และบทซิกิรเยี่ยงเดียวกันที่มีบัญญัติให้กล่าวได้ทุกเวลา ตามแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก