ดุอาอ์และซิกิรฺที่ใช้อ่านเพื่อป้องกันจากชัยฏอน

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยประเภทของโรคภัยไข้เจ็บและการรักษา โรคทางใจ การป้องกัน ความชั่วร้ายของชัยฏอนมนุษย์และญิน การเป็นศัตรูของชัยฏอนต่อลูกหลานอาดัม ลักษณะการเป็นศัตรูของชัยฏอน เส้นทางของชัยฏอน ประตูทางเข้าของชัยฏอน ก้าวย่างในการล่อลวงของชัยฏอน สิ่งที่ใช้ป้องกันตัวเองจากชัยฏอน จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก