การสืบตำแหน่งผู้ปกครอง(ระบอบอัลคิลาฟะฮฺ) และการปกครองรัฐ (อัลอิมาเราะฮฺ)

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยอัล-คิลาฟะฮฺและอัล-อิมาเราะฮฺตามบทบัญญัติอิสลาม อาทิ บทบัญญัติว่าด้วยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครอง (อัลคิลาฟะฮฺ) รูปแบบในการสรรหาผู้นำ ตำแหน่งตัวแทนของอัลลอฮฺ (อัลคิลาฟะฮฺ) เป็นของชาวกุเรชและมวลมนุษยชาติจะเป็นผู้ปฏิบัติตามชาวกุเรช ห้ามการร้องขอหรือแสวงหาตำแหน่งผู้นำ ให้พยายามออกห่างจากการเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอในการจะปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นต้น จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

 

การสืบตำแหน่งผู้ปกครอง(ระบอบอัลคิลาฟะฮฺ) และการปกครองรัฐ (อัลอิมาเราะฮฺ)

 

บทบัญญัติว่าด้วยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครอง (อัลคิลาฟะฮฺ)

รูปแบบในการสรรหาผู้นำ

ตำแหน่งตัวแทนของอัลลอฮฺ (อัลคิลาฟะฮฺ) เป็นของชาวกุเรชและมวลมนุษยชาติจะเป็นผู้ปฏิบัติตามชาวกุเรช

ห้ามการร้องขอหรือแสวงหาตำแหน่งผู้นำ

ให้พยายามออกห่างจากการเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอในการจะปฏิบัติตามหน้าที่

ความประเสริฐของผู้นำที่มีความยุติธรรมและโทษทัณฑ์ของผู้นำที่อธรรม

ตำแหน่งตัวแทนหรือตำแหน่งผู้นำต้องเป็นผู้ชายต้องไม่ใช่ผู้หญิง

บทบาทหน้าที่ของคอลีฟะฮฺ (ตัวแทนของอัลลอฮฺ)

วิธีการทำสัตยาบันต่อผู้นำ

จำเป็นต้องอดทนในกรณีที่ผู้ปกครองอธรรมหรือทำร้าย

ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้นำถึงแม้จะถูกหักห้ามสิทธิ

จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกับญะมาอะฮฺและผู้นำมุสลิมขณะที่เกิดความโกลาหลวุ่นวายและในทุกๆ สภาวการณ์

จำเป็นต้องปฏิเสธต่อผู้นำในกรณีที่เขาฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติและงดจากการต่อสู้ตราบใดที่พวกเขายังคงละหมาด

บทบัญญัติเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากกิจการของมวลมุสลิมในสภาพที่อยู่รวมกันเป็นสังคม (กลุ่ม)

บทบัญญัติกรณีที่คอลีฟะฮฺถูกทำสัตยาบันในเวลาเดียวกันสองคน

บรรดาผู้นำที่ดีและผู้นำที่เลว

คนใกล้ชิดและบรรดาที่ปรึกษาของผู้นำ

บทบาทหน้าที่ของคอลีฟะฮฺ

สิทธิของคอลีฟะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก