การเยี่ยมเยียนกุบูรฺหรือสุสาน

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วย การเยี่ยมเยียนกุบูรฺหรือสุสาน ประกอบด้วย หุก่มการเยี่ยมเยียนสุสาน การขอดุอาอ์ต่อผู้เสียชีวิต สิ่งที่ควรกล่าวเมื่อเข้าสู่บริเวณกุบูรฺและเยี่ยมเยียนกุบูรฺ หุก่มการเยี่ยมเยียนกุบูรฺสำหรับมุสลิมะฮฺ ลักษณะต่างๆ ของผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนกุบูรฺ หุก่มการเยียมเยียนสุสานของผู้ไม่ใช่มุสลิม สิ่งที่จะติดตามผู้ตายหลังจากที่เขาตายไป หุก่มการทำ กุร็อบ หรืออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก