สารแห่งอิสลาม

คำอธิบาย

บทปาฐกถาเกี่ยวกับหลักการศรัทธาขั้นมูลฐานสามประการในอิสลาม ได้แก่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อศาสนทูต และการศรัทธาต่อชีวิตใหม่ในโลกหน้า เป็นข้อสรุปที่ง่ายๆ สำหรับทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศรัทธามูลฐานของศาสนาอิสลาม

Download
ส่งฟีดแบ็ก